Diensten

Project- en Programmamanagement

Het uitvoeren van een project of programma moet leiden tot resultaten. Deze resultaten moeten de doelstellingen van de organisatie dichterbij brengen. Dat is mijn uitdaging en passie.

De expertise van PRI Management B.V. ligt in het behalen van resultaten door middel van project- en / of programma management. Met name op de vlakken: Organisatie, IT, internet en supply chain management of een combinatie daarvan. Dat wordt onder meer bereikt doordat PRI Management B.V. op alle nivo’s in de organisatie een volwaardig gesprekspartner biedt.

PRI Management B.V. is uw partij wanneer organisatorische aspecten, verandering, de mens centraal staat in uw problematiek.

Interim Management

Interim Management omdat ‘er even niemand is’, omdat er een verandering doorgevoerd moet worden of een ongewenste situatie in een organisatie onderdeel weer in lijn moet komen met de richting van de gehele organisatie.

Interim management is lijnmanagement en is dus is niet gelijk aan projectmanagement, omdat zowel verantwoordelijkheden, bevoegdheden en het daarbij behorende takenpakket verschillen.

Toch geldt hier dezelfde passie voor het brengen van resultaat waarop de organisatie behoefte aan heeft binnen IT en / of supply chain management door ‘dingen gedaan te krijgen’, door te initiëren en verandering te borgen.

Maturity Development

Organisaties streven ernaar datgene wat ze willen doen zo effectief en zo efficiënt mogelijk te doen.

PRI Management BV heeft in de afgelopen jaren aantoonbaar de volwassenheid van diverse organisaties vergroot.

Binnen een grote overheidsorganisatie is dat gedaan door de IT Service Management volwassenheid op CMMi nivo 2 gecertificeerd te krijgen. (200 medewerkers)

Op het gebied van project management is bij een beveiligingsorganisatie (8000 medewerkers) een geslaagd programma geïnitieerd en uitgevoerd, en bij een grote high tech organisatie (7000) medewerkers is deel van de PMO organisatie ontwikkelt waarbij de nadruk lag op ontwikkeling van coaching en instrumentarium voor iedereen die project management taken heeft.

Met betrekking tot operationele processen is bij een pechhulp dienstverlener een programma gemanaged waarbij het voorspelbaar en gestructureerd uitvoeren van de primaire processen cruciaal onderdeel was.

Directeur en eigenaar van PRI Management BV, Dhr. W. Weintré, heeft naast een grote praktische ervaring ook over dit onderwerp gepubliceerd: Wegwijzer voor modellen voor organisatievolwassenheid bij projectmanagement. (Van Haren Publishing, ISBN: 978-90-8753-168-3).